Εκπαιδευτικός οδηγός για Κατοχή και Απελευθέρωση

Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατοχή και την απελευθέρωση που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

Πέρα από τις διαδακτικές κατευθύνσεις, οι οποίες θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς, στον παραπάνω σύνδεσμο βρίσκεται διαδακτικό υλικό για θεματικές όπως η Γυναίκα στην Κατοχή και την Αντίσταση, τα  Τάγματα Ασφαλείας, η πείνα, τα παιδιά στην Κατοχή και την Αντίσταση και η καθημερινή ζωή στην Κατοχή.

Έχει σημασία να σημειωθεί ότι, ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά σενάρια έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να επιδέχεται οποιαδήποτε παρέμβαση ή αλλαγή, προκειμένου να προσαρμόζεται στη δυναμική της εκάστοτε μαθητικής ομάδας.

Πρόσφατα Άρθρα